MILJÖPOLICY

Vi följer miljöbalkens hänsynsregler när kemiska produkter hanteras, när en ombyggnation utförs och när transporter sker.

Detta är de kraven vi ställer på våra material:

  • Fritt från nonylfenol
  • Inga allergiframkallande ämnen.
  • Inga cancerogena ämnen.
  • Material i redskap samt förpackningar skall kunna återanvändas, återvinnas, destrueras på ett miljövänligt sätt.
  • Vår personal utbildas kontinuerligt i miljötänkande genom kurser.
  • All rights Reserved. Made by J&C AllService HB